Mýdla, svíčky, koupelové soli, látkové výrobky, dřevěné výrobky, keramické výrobky, magnetické výrobky, skleněné a porcelánové výrobky

  E-mail:       Heslo:  
0,- Kč vč. DPH  / 0 Ks 

CENTRUM PRO VŠECHNY - JIZBICE

Centrum pro všechny, občanské sdružení, je rodinné centrum, které je zaměřené na poskytování integračních volnočasových aktivit. Připravujeme akce pro malé, velké, zdravé i s postižením, prostě pro všechny.

Hlavní část aktivit Centra se soustředí do třech oblastí:

Nabídka aktivit pro kvalitní trávení volného času
nabízíme pohybové, výtvarné a praktické kroužky
provozujeme volnočasový klub Šikulka, hřiště a hernu
pořádáme výlety, pobytové víkendy, tábory a dny pro veřejnost
pořádáme aktivity pro rodiče

Integrační aktivity a pomoc rodičům dětí s hendikepem
organizujeme aktivity, při kterých se setkávají a spolupracují hendikepovaní se zdravými a jejich rodiče – volnočasové kroužky, výlety, tábory
poskytujeme respitní péči
vytvořili jsme 3 chráněná pracovní místa

Vytváření podmínek těm, kteří chtějí pomáhat
motivujeme mladé lidi pro dobrovolnickou činnost
vyhledáváme a systematicky pracujeme s dobrovolníky (vzdělávání, motivace, podpora)
spolupracujeme s firmami v oblasti společenské odpovědnosti firem
jsme parnerskou organizací INEXu-SDA, oraganizujeme workcampy

Proč? Protože jsme přesvědčeni, že...

Kvalitní trávení volného času je vhodným prostředkem seberealizace a osobního rozvoje a pomáhá tak předcházení negativním vlivům okolního světa.

Setkávání zdravých a hendikepovaných je prospěšné pro všechny zúčastněné a výbornou příležitostí odstranit předsudky, ostych, pochybnosti a nejistotu ve vzájemné komunikaci.

Lidé mají potenciál pomáhat druhým, ale často nevědí kudy do toho, nebo nemají dostatečnou sebedůvěru, informace, podmínky a podporu.

Rodiče dítek s postižením potřebují prostor pro odpočinek a činnosti, které je při běžném režimu péče o hendikepované dítě obtížné realizovat, ale také prostor pro setkávání a společenství lidí, se kterými se cítí dobře.

Využíváme metody moderní pedagogiky

Využíváme metody a prostředky moderní pedagogiky a zvláštnosti přírodního prostředí, vzdělávacích, uměleckých, tělocvičných, herních a jiných aktivit.

Využíváme výchovu v přírodě (outdoor education) vnímající přírodu jako vhodné prostředí pro výchovný proces.

Propagujeme a používáme metodu zážitkové pedagogiky (experiential education) a to od klidného rozjímání přes aktivní tvořivost až k pohybu na hranici osobního maxima jedince.

Spolupracujeme s mládežnickými organizacemi, občanskými sdruženími, organizacemi základního i speciálního školství a rodinami postižených či ohrožených dětí.

Centrum pro všechny, občanské sdružení
www.centrumprovsechny.cz
E-mail: centrumprovsechny@seznam.cz
IČ: 27020053
Adresa: Jizbice 32, 288 02 Nymburk
Sbírka listin: 
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=752977&typ=UPLNY


 

 Partneři projektu: Korálky Katlas; Ateliér fotodílna; Facebook marketing; Nejlevnější korálky; Jihlav city; Magnetické piktogramy; Sport Central; Start up Help