Mýdla, svíčky, koupelové soli, látkové výrobky, dřevěné výrobky, keramické výrobky, magnetické výrobky, skleněné a porcelánové výrobky

  E-mail:       Heslo:  
0,- Kč vč. DPH  / 0 Ks 

DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO ROLNIČKA SOBĚSLAV

Poslání

Jsme různí, ale patříme k sobě.
Každý člověk je jedinečný a zasluhuje respekt.
Rolnička je křesťanské centrum poskytující sociální, vzdělávací, terapeutické, pracovní a rehabilitační služby šité na míru dětem a dospělým s různými typy postižení a jejich rodinám z Táborska, především okolí Soběslavi.
Rolnička je tu proto, aby každý mohl s potřebnou pomocí dosáhnout osobního maxima a prožít celý život v sepětí s rodinou, přáteli a známými tam, kde se cítí doma. Potřebujeme k tomu Vaši podporu.
 
Kdo jsme

Středisko Rolnička, církevní právnická osoba, je typem neziskové organizace, která nabízí zejména sociální služby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od tří let z táborského regionu. Jednotlivé služby individuálně přizpůsobujeme potřebám klientům. Chceme, aby je služby provázely ve všech etapách jejich života, aby mohli v dětství i dospělosti s nezbytnou asistencí žít v sepětí se svou rodinou, přáteli, známými i širší komunitou, kde se cítí doma.
Rolnička podporuje integraci, tedy přirozené a nenásilné začlenění lidí s postižením do života většinové společnosti. V Rolničce zároveň věříme, že k úspěšné integraci je třeba těmto lidem poskytnout potřebnou míru podpory, a to ve všech směrech.
Jako jedno ze středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické s vlastní právní subjektivitou byla Rolnička založena na podzim roku 1993 skupinou rodičů a členů sboru ČCE. Činnost byla zahájena v lednu 1994 otevřením denního centra pro 12 dětí s postižením ze Soběslavi. V průběhu let se rozšiřovala nabídka služeb i počet klientů. Dnes navštěvuje Rolničku denně více než 80 dětí i dospělých s postižením z celého Táborska.
Rolnička sídlí v jihočeské Soběslavi na dvou místech – v Mrázkově ulici, kde je centrum denních služeb pro děti a mladistvédobrovolnické centrum speciální školy a v Bezděkově ulici, kde naleznete chráněnou dílnu, čajovnu – kavárnu Rolničkacentrum denních služeb pro dospělé a sociálně terapeutickou dílnu. Ve stejné ulici provozujeme v běžné zástavbě města chráněné bydlení pro šest dospělých osob ve dvou bytech, jednom vlastním a jednom dlouhodobě pronajatém. V září 2013 Rolnička otevřela pobočku v Táboře. V bývalé 8. Základní škole na Sídlišti nad Lužnicí je sociálně-terapeutická dílna a praktická třída speciálních škol, na sídlišti provozujeme další dva chráněné byty dlouhodobě pronajaté od města Tábor. Důležitou součástí činnosti Rolničky je denní doprava klientů do Rolničky a zpět vlastními mikrobusy, která umožňuje využívat její služby i dětem a dospělým bydlících v obcích špatně dostupných hromadnou dopravou.
V čele Rolničky stojí ředitel jmenovaný Diakonií ČCE. Statutárním orgánem organizace je správní rada složená z ředitele střediska a čtyř zástupců, kteří mají dostatečnou odbornost a zkušenosti potřebné k řízení střediska. Na činnost správní rady dohlíží dozorčí rada.
Financování Rolničky je vícezdrojové. Hospodaření je přehledné a kontrolovatelné, jeho výsledky jsou předkládány ústředí Diakonie ČCE, státním orgánům, rodičům, sponzorům i dalším zájemcům ve formě výroční zprávy . Od roku 2001 je prováděn také finanční audit.
Rolnička je myšlenkově i organizačně spjata s Českobratrskou církví evangelickou. Naši práci chápeme jako službu („diakonia“ = „služba“) vycházející z principů křesťanské lásky k bližnímu, respektu k jedinečnosti a nezastupitelné hodnotě každého člověka a profesionality v přístupu ke klientům.
Rolnička by se neobešla bez úzké spolupráce mnoha subjektů, sympatizantů a podporovatelů. Za všechny jmenujme alespoň ty, s nimiž je tato spolupráce nejužší: Farní sbor ČCE v SoběslaviMěsto SoběslavI MY, o.p.s., Úřad práce v Táboře a dárci Rolničky. Při středisku působí Mateřská škola, Základní škola speciální a Praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav, která je samostatným právním subjektem.

Diakonie ČCE - středisko Rolnička
www.rolnicka.cz
E-mail: dilna@rolnicka.cz
IČ: 47268701
Adresa: Bezděkova 122/I, 392 01 Soběslav
Výroční zprávy: http://www.rolnicka.cz/o-rolnicce/vyrocni-zpravy


 

 Partneři projektu: Korálky Katlas; Ateliér fotodílna; Facebook marketing; Nejlevnější korálky; Jihlav city; Magnetické piktogramy; Sport Central; Start up Help