Mýdla, svíčky, koupelové soli, látkové výrobky, dřevěné výrobky, keramické výrobky, magnetické výrobky, skleněné a porcelánové výrobky

  E-mail:       Heslo:  
0,- Kč vč. DPH  / 0 Ks 

KLUBÍČKO BEROUN O.P.S.

Kdo jsme:
Klubíčko Beroun, o.p.s. je nestátní nezisková organizace pečující o děti, mládež a dospělé převážně s těžkým zdravotním postižením.
Činnosti Klubíčka zaštiťují rodiče postižených dětí, kteří se od roku 1997 aktivně podílí na zlepšování podmínek rodin s postiženými dětmi a dospělými zejména z regionu Berounsko. Jejich praktické zkušenosti, prožitky a znalost problematiky jsou pro fungování Klubíčka neocenitelným přínosem.

Náš cíl:
Vybudování a provozování sociální firmy, která poskytne lidem se zdravotním postižením pracovní uplatnění, možnost bydlení i komplex sociálních služeb, terapií, vzdělávání a volnočasových aktivit.

Co děláme:
Na Vráži u Berouna provozujeme částečně bezbariérový penzion rodinného typu - s nepřetržitým celoročním provozem. Zde poskytujeme registrované Odlehčovací služby a Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením. Klientům zde zajišťujeme i terapie (perličková koupel, masáže, canisterapie, muzikoterapie) a nabízíme řadu volnočasových aktivit.

Dále poskytujeme terénní sociální služby Osobní asistenci a včetně asistované dopravy osob se zdravotním postižením bezbariérově upraveným automobilem Dacia Dokker.

Nabízíme i integrované volnočasové aktivity a zajišťujeme vzdělávání pečujících osob a informační servis z oblasti sociálních služeb a legislativy.

Služby soustředěné v Penzionu Klubíčko využívá cca 40 klientů - převážně s těžkým kombinovaným postižením. Dalších cca 20 klientů využívá naše terénní sociální služby.

Provozujeme Tréninkového pracovišti Klubák, kde si naši klienti s lehkým a středním mentálním postižením osvojují základní pracovní návyky a pracovní dovednosti v provozním zázemí Penzionu Klubíčko Vráž anebo vyrábí drobné upomínkové předměty a dárky, které prodáváme na charitativních akcích nebo prostřednictvím tohoto portálu.

Realizujeme projekt „Beroun - Město bez bariér“, jehož cílem je zmapování architektonických bariér v městě Beroun a jejich postupné odstraňování.

Přednostně zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením, osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené) – 81% z celkového počtu našich pracovníků jsou osoby znevýhodněné na trhu práce a ohrožené sociálním vyloučením. Většina našich klientů má těžké kombinované postižení a je závislá na pomoci jiných osob.

Naše výrobky jsou proto „Dárky s příběhem“. Příběhem dětí i dospělých s postižením, kteří spolu se svými rodinami prožívají jedinečné životní osudy. Denně se musí potýkat s překážkami, které si jiní neumí ani představit, a přesto díky svým obětavým rodinám a přátelům je jejich život plný radostných okamžiků, pocitů štěstí a sounáležitosti.

Výroba dárků umožňuje našim klientům zažívat i pocity úspěchu a uspokojení z dobře odvedené práce. Jak se jim dílo povedlo, posuďte sami.

Při zakoupení dárků uděláte radost nejen sobě a svým blízkým, ale dozvíte se také, kdo dárek vyrobil a jak se na výrobě podílel, co ho baví aj.

Věříme, že díky tomuto portálu nalezneme řadu dalších příznivců, kteří budou cítit uspokojení z toho, že zakoupením dárku osobně poskytli konkrétní pomoc některému z cca 60 klientů Klubíčka.

Klubíčko Beroun o.p.s
www.klubicko-ops.cz
E-mail: info@klubicko-ops.cz
IČ: 24151262
Adresa: Damilská 172, 266 01 Tetín
Zakládací listiny: http://www.klubicko-ops.cz/o-nas/


 

 Partneři projektu: Korálky Katlas; Ateliér fotodílna; Facebook marketing; Nejlevnější korálky; Jihlav city; Magnetické piktogramy; Sport Central; Start up Help