Mýdla, svíčky, koupelové soli, látkové výrobky, dřevěné výrobky, keramické výrobky, magnetické výrobky, skleněné a porcelánové výrobky

  E-mail:       Heslo:  
0,- Kč vč. DPH  / 0 Ks 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BENEDITUS - CHOTĚBOŘ

Kdo jsme
Jsme komunita s lidmi s mentálním postižením v Modletíně v Železných horách. Společně obnovujeme toto historicky významné místo v duchu tradic, řemesel a kulturního odkazu našich předků. Skrze vztahy v tomto společenství se snažíme nacházet jedinečnost každého člověka a žít život v jeho plnosti.

Co děláme
Tvoříme komunitu, ve které žijí a pracují nejen lidé s mentálním postižením, což prakticky znamená:

- poskytujeme sociální služby
centrum denních služeb, která rozvíjí člověka s mentálním postižením a zapojuje jej do běžného a života společnosti
sociálně terapeutické dílny (kulturní a tkalcovská s kapelou BeneBend, dílna přírodních produktů), ve kterých lidé s mentálním postižením získávají pracovní návyky a dovednosti, aby se uplatnili na trhu práce
chráněné bydlení, ve kterém lidem s postižením pomáháme využívat svých přirozených možností a schopností, zapojit se do běžného života a prožívat pocit vlastní hodnoty

- vytváříme chráněná pracovní místa pro lidi se změněnou pracovní schopností, zejména pro lidi s mentálním postižením:
dílna keramická, ve které vyrábíme hrnky, máslenky, anděly, hodiny, společenské hry, …
dílna údržbová, ve které provádíme údržbové a drobné stavební práce pro veřejnost a pro vlastní potřeby
dílna přírodních produktů, kdeděláme vazby, pleteme pomlázky, koše, od léta 2014 budeme sušit ovoce a byliny v roubené sušírně

- obnovujeme místní kulturní a duchovní dědictví:
pořádáme akce pro veřejnost (Svatoanenská pouť, Svatováclavské slavnosti, Advent, Pašije, koncerty)
děláme ukázky řemeslné výroby (tkaní, keramika, pletení z proutí, plstění,…)
rekonstruujeme historické budovy (fara, lázně(aperát), pekárna, kostel sv. Anny) a postupně je zabydlujeme a využíváme pro naši činnost

Občanské sdružení Benediktus
www.benediktus.org
E-mail: radka.jindrova@benediktus.org
IČ: 70868832
Sbírka listin:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=400498&typ=PLATNY


 

 Partneři projektu: Korálky Katlas; Ateliér fotodílna; Facebook marketing; Nejlevnější korálky; Jihlav city; Magnetické piktogramy; Sport Central; Start up Help